Cele, misja i wizja Fundacji GEMMINIS.

 • Pomoc osobom z zaburzeniami rozwojowymi – osobom neuroatypowym,

 • Pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym, osobom z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci z rodzin Alkoholowych), DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych),

Wspieramy, akceptujemy i rozwijamy różnorodność umysłów!

Główne cele fundacji:
 • Współpraca z instytucjami takimi jak: Szkoły, Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze, DPS-y, służby mundurowe, Instytucje Wymiaru Sprawiedliwości, Kuratorzy Sądowi i inni;

 • Działania na rzecz ochrony zwierząt.

Działania na rzecz osób neuroatypowych.

 1. Sfinansowanie diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej w kierunku zaburzeń rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - "Bezpieczny Start w Nieznane";

 2. Ułatwienie młodzieży neuroatypowej znalezienia miejsca w świecie zawodowym i nie tylko. Współpraca z doradcą zawodowym, współpraca z potencjalnymi pracodawcami - "ZAWÓD / NIE ZAWÓD" - Mity i fakty w świecie pracy dla neuroatypowej młodzieży;

 3. Warsztaty edukacyjne i rozwojowe np. „Jak rozmawiać trzeba z Psem - Cała prawda o psach”, „Kryminalistyka bez tajemnic” i inne;

 4. Sztuka komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy z elementami dialogu motywującego i mediacji;

 5. Pomoc psychologiczna, psychoterapia, dogoterapia, felinoterapia, dla osób potrzebujących wsparcia w szerokim zakresie;

 6. Szkoła Branżowa dla Neuroatypowych.

Pomoc osobom z zaburzeniami rozwojowymi – osobom neuroatypowym:

Działania na rzecz DDA i DDD

 1. Terapia indywidualna i grupowa;

 2. Warsztaty edukacyjne i rozwojowe;

 3. Sztuka komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy z elementami dialogu motywującego i mediacji;

 4. Pomoc psychologiczna, psychoterapia, dogoterapia, felinoterapia, dla osób potrzebujących wsparcia w szerokim zakresie.

Pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym, osobom z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci z rodzin Alkoholowych), DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych):

Wielospecjalistyczne wsparcie dla instytucji, które mają wpływ na nasze życie: sądy, służby mundurowe, służba zdrowia i inne - warsztaty i szkolenia specjalistyczne.

 • szkolenia dla służb mundurowych, prokuratur, sądów dotyczące problematyki uzależnień;

 • szkolenia dla służb mundurowych, prokuratorów, sędziów na temat funkcjonowania ludzi neuroatypowych;

Współpraca z instytucjami takimi jak:
 1. Szkoły,

 2. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze,

 3. DPS-y,

 4. Służby mundurowe,

 5. Instytucje Wymiaru Sprawiedliwości,

 6. Kuratorzy Sądowi i inni.

Działania na rzecz ochrony zwierząt

 1. Warsztaty edukacyjne na temat funkcjonowania zwierząt towarzyszących z elementami treningu z ich udziałem;

 2. Pomoc w adopcji zwierząt i ich adaptacji w nowym środowisku;

 3. Dom seniora dla psów i kotów pracujących w służbie ludziom.

Kontakt

gemminis.fundacja@gmail.com
+48 451 000 844

Cieszymy się, że możemy nawiązać wspaniałe relacje zarówno z tymi, którzy oferują jak i z tymi, którzy potrzebują pomocy.

Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas w siedzibie Fundacji. Pozostańmy w kontakcie!

“Współpraca to klucz do sukcesu. Bez niej nasze cele są jedynie marzeniami."

― Justin Timberlake