Wydarzenia i współpraca z darczyńcami.

Współpracujemy z różnymi instytucjami, takimi jak szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, DPS-y, służby mundurowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości oraz kuratorzy sądowi.

Nasza działalność obejmuje wsparcie edukacji, opiekę nad potrzebującymi, oraz działania na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Razem z partnerami budujemy owocne relacje i dążymy do znaczących zmian.

Pomagać można na milion sposobów!

Z kim działamy?

W fundacji działamy na wielu płaszczyznach, aby tworzyć pozytywny wpływ na naszą społeczność.

Wydarzenia i współpraca z darczyńcami stanowią integralną część naszej misji.

Organizujemy różnorodne wydarzenia, które nie tylko podnoszą świadomość na ważne kwestie społeczne, ale także łączą ludzi wokół wspólnych celów.

Dzięki wsparciu sponsorów, darczyńców i wolontariuszy jesteśmy w stanie rozwijać nasze projekty i pomagać tym, którzy tego potrzebują. To partnerstwo z sercem i zaangażowaniem.

Wkrótce zaprezentujemy szczegóły oferty. Zachęcamy do śledzenia naszej działalności oraz do zadawania pytań i zgłaszania swoich potrzeb za pośrednictwem formularza kontaktowego.

“Współpraca to zdolność słuchania, zadawania pytań, odwagi, dzielenia się i akceptowania innych ludzi takimi, jakimi są."

― Virginia Satir