Wspieramy, akceptujemy i rozwijamy
różnorodność umysłów.

Aktualności

Oferujemy arcyciekawe, atypowe szkolenia oraz możliwość zaangażowania się w lokalną neuroróżnorodną społeczność.

Inicjatywa "JA wspieram neuroATYpowych" to wyjątkowa okazja aby stać się częścią tworzenia społeczności zorientowanej na porozumienie i zrozumienie.

Zostańcie tu z nami. Wspierajcie nas w Fundacja Gemminis, a już niebawem dowiecie się więcej.

Więcej informacji? - kliknij tutaj!

Już w kwietniu będziemy szkolić i uświadamiać lokalne instytucje, przedsiębiorców, przedstawicieli oświaty i wszystkich tych, którzy będą spragnieni wiedzy o różnorodności umysłów.

Jak realizujemy swoje cele?

a woman is painting a picture of a paintinga woman is painting a picture of a painting
a group of people sitting
a group of people sitting
Warsztaty, kursy i szkolenia
Pomoc psychologiczna i psychoterapia
Dogoterapia, Felinoterapia oraz działania na rzecz ochrony zwierząt.
Współpraca z instytucjami i darczyńcami.

Nasi Partnerzy

Wszyscy ludzie rodzą się wolni
i równi w swojej godności
i prawach.

Deklaracja Praw Człowieka ONZ, 1948r.